اطلاعیه های تعلیق یا لغو مجوز
دفتر خدمات مسافرتی یلداگشت اس‍بادان از تاریخ ۲۷ شهریور 1399 تا زمان رفع نقص تعلیق گردید. دفتر در زمان تعلیق نمیتواند تعهد جدید ایجاد نماید. مجوز دفتر خدمات مسافرتی  نگین گشت ک...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:19ادامه مطلب
اطلاعیه های توسعه مدیریت
-برای شرکت در مناقصات و استعلامات این اداره کل از سایت مناقصات الکترونیکی دولت استفاده نمایید:                                                                                             ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:23ادامه مطلب
استعلامات
 هر گونه مناقصه، مزایده و استعلام خرید و خدمات این دستگاه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام میشود. ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:38ادامه مطلب
تازه ها
-الزام خود اظهاری کلیه شهروندان در طرح غربالگری سامانه زیر :(ثبت نام تمامی کارکنان در این سامانه الزامی است.)                                                                                          ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:24ادامه مطلب
اطلاعیه های صنایع دستی
 نمایشگاه سراسری صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ( گرگان و گنبد)-آبان 1398  دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:25ادامه مطلب
اطلاعیه های گردشگری
اطلاع رسانی-در مورد فعالیت مجازی در حوزه گردشگری اطلاعیه -تحولات در گمرکات مرزی با کشورهای همسایه اطلاعیه ممنوعیت دفاتر در طرح رجیستری تلفن همراه ...
زمان انتشار : 1399/06/29 12:27ادامه مطلب

صفحه 1 از 1