به دنبال ارزان سازی سفر به اصفهان در نوروز 1399هستیم
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد: به دنبال ارزان سازی سفر به اصفهان در نوروز 1399هستیم فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در ...
زمان انتشار : 1398/10/30 12:14ادامه مطلب
اعتماد سازی در فضاهای بین المللی و رسانه ایی محور سیاستگذاری در بازاریابی گردشگری اصفهان
معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد: اعتماد سازی در فضاهای بین المللی و رسانه ایی محور سیاستگذاری در بازاریابی گردشگری اصفهان  سید علی ص...
زمان انتشار : 1398/10/30 12:13ادامه مطلب
موافقت اصولی جهت تاسیس اولین هتل 4 ستاره شهرستان گلپایگان در استان اصفهان صادر شد
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گلپایگان عنوان کرد: موافقت اصولی جهت تاسیس اولین هتل 4 ستاره شهرستان گلپایگان در استان اصفهان صادر شد مصطفی قانونی رییس اداره میراث فرهنگی، گر...
زمان انتشار : 1398/10/30 12:13ادامه مطلب
حضور بیش از ۶ هزار نفر گردشگر در پیست اسکی چغیورت شهرستان فریدونشهر
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فریدونشهر عنوان کرد: حضور بیش از ۶ هزار نفر گردشگر در پیست اسکی چغیورت شهرستان فریدونشهر محسن محمدی رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع د...
زمان انتشار : 1398/10/29 13:11ادامه مطلب
مسیرها و محورهای تاریخی و گردشگری اصفهان، انسان محور می شوند
معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد: مسیرها و محورهای تاریخی و گردشگری اصفهان، انسان محور می شوند سید علی صالح درخشان، معاون سرمایه گذار...
زمان انتشار : 1398/10/29 13:11ادامه مطلب
اصفهان آماده برگزاری رویداد فرهنگی و گردشگری سال جدید چینی
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد: اصفهان آماده برگزاری رویداد فرهنگی و گردشگری سال جدید چینی سید علی صالح درخشان معاون گردشگری و گردش...
زمان انتشار : 1398/10/29 13:11ادامه مطلب
همگامی با تشکلها، گامی ارزشمند در راستای حفاظت از میراث فرهنگی استان اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:  همگامی با تشکلها، گامی ارزشمند در راستای حفاظت از میراث فرهنگی استان اصفهان فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنا...
زمان انتشار : 1398/10/28 14:04ادامه مطلب
دیدار چهره به چهره مسئولین میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل با مردم در نماز جمعه
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل عنوان کرد: دیدار چهره به چهره مسئولین میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل با مردم در نماز جمعه  سید حسین چاکری سرپرست اداره میراث ف...
زمان انتشار : 1398/10/28 14:04ادامه مطلب
دانش آموزان شهرستان سمیرم با هویت تاریخی و فرهنگی خود آشنا می شوند
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمیرم عنوان کرد:  دانش آموزان شهرستان سمیرم با هویت تاریخی و فرهنگی خود آشنا می شوند سعید سلیمانیان رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع د...
زمان انتشار : 1398/11/01 12:20ادامه مطلب
برگزاری اولین نشست ستاد سفرهای نوروزی شهرستان بویین و میاندشت – شهر رنگین کمان اقوام ایرانی
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بویین و میاندشت عنوان کرد: برگزاری اولین نشست ستاد سفرهای نوروزی شهرستان بویین و میاندشت – شهر رنگین کمان اقوام ایرانی جواد فرهادی رییس اداره ...
زمان انتشار : 1398/10/26 11:44ادامه مطلب

صفحه 1 از 329 صفحه بعد