برگزاری کلاس های آموزشی صنایع دستی ویژه بانوان در مرکز ترویج صنایع دستی روستای محمد آباد
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل عنوان کرد: برگزاری کلاس های آموزشی صنایع دستی ویژه بانوان در مرکز ترویج صنایع دستی روستای محمد آباد مجید نوری، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و ب...
زمان انتشار : 1398/05/27 14:06ادامه مطلب
تشکیل کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کویری خوروبیابانک
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: تشکیل کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کویری خوروبیابانک فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تشکیل کارگروه میراث فر...
زمان انتشار : 1398/05/26 13:42ادامه مطلب
جشنواره های گردشگری فرصتی در راستای توسعه فرهنگی و اقتصادی استان اصفهان از منظر گردشگری
معاون گردشگری کشور عنوان کرد: جشنواره های گردشگری فرصتی در راستای توسعه فرهنگی و اقتصادی استان اصفهان از منظر گردشگری "ولی تیموری" معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور شامگاه پنج شنبه در حاشیه ا...
زمان انتشار : 1398/05/26 11:17ادامه مطلب
صدور ۴ موافقت اصولی برای احداث تاسیسات گردشگری در شهرستان آران و بیدگل
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل عنوان کرد: صدور ۴ موافقت اصولی برای احداث تاسیسات گردشگری در شهرستان آران و بیدگل  مجید نوری رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل از صدور 4 موا...
زمان انتشار : 1398/05/26 08:11ادامه مطلب
نگاه جدید مسئولین شهری استان اصفهان به میراث فرهنگی با حضور مستمر یگان حفاظت
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: نگاه جدید مسئولین شهری استان اصفهان به میراث فرهنگی با حضور مستمر یگان حفاظت فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: برگزاری همای...
زمان انتشار : 1398/05/23 13:47ادامه مطلب
برگزاری گردهمائی و مانور آموزشی و فرهنگی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان
سرهنگ عرب بافرانی، فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: برگزاری گردهمائی و مانور آموزشی و فرهنگی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان سرهنگ عرب بافرانی، فرمانده یگان ح...
زمان انتشار : 1398/05/23 12:41ادامه مطلب
برگزاری 9 جشنواره گردشگری در شهرستان شاهین شهر و میمه در مرکز استان اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: برگزاری 9 جشنواره گردشگری در شهرستان شاهین شهر و میمه در مرکز استان اصفهان فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ از برگزاری 9 جشنواره گ...
زمان انتشار : 1398/05/22 12:52ادامه مطلب
لزوم تعریف ابزارهای نوین در راستای حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان / بازاریابی و تبلیغات موتور محرکه صادرات صنایع دستی و توسعه گردشگری است
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: لزوم تعریف ابزارهای نوین در راستای حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان / بازاریابی و تبلیغات موتور محرکه صادرات صنایع دستی و توسعه گردشگری است مدیر کل میراث ف...
زمان انتشار : 1398/05/20 13:26ادامه مطلب
ادامه عملیات استحکام بخشی و مرمت پروژه قلعه تاریخی مورچه خورت
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: ادامه عملیات استحکام بخشی و مرمت پروژه قلعه تاریخی مورچه خورت  فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از ادامه عملیات استحکام بخشی و مرمت ق...
زمان انتشار : 1398/05/20 09:15ادامه مطلب
مرمت برج کبوتر تاریخی روستای دینان شهرستان خمینی شهر
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خمینی شهر عنوان کرد: مرمت برج کبوتر تاریخی روستای دینان شهرستان خمینی شهر علیرضا حبیبی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خمینی شهر از آغاز عملیات مرمت برج کبوتر تاریخ...
زمان انتشار : 1398/05/19 12:00ادامه مطلب

صفحه 1 از 308 صفحه بعد