مناطق دارای مجوز

(موافقت تاسیس)

کویر مرنجاب

تالاب گاو خونی

آبگرم ورتون

گلستانکوه

سرچشمه خوانسار

ونک

مورچه خورت

افوس

پل بابا محمود

نیاسر

قمصر

مشهد اردهال

آبشار شاهلولاک

برنجگان

سعید آباد

سده لنجان

کشه

متین اباد

رحمت آباد