استان اصفهان با مساحت 107045 کیلومتر مربع ( معادل 6/57 درصد از مساحت کشور) بین 30 درجه و 42 دقیقه تا 34 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 38 دقیقه تا 55 درجه و 32 دقیقه طول شرقی در بخش مرکزی ایران در جلگه ای حاصلخیز و پربرکت واقع شده و به طور خلاصه می توان گفت اکثر شهرها و روستاهای ان حاصل جریان زاینده رود است . شکل استان از لحاظ گسترش در امتداد طول و عرض جغرافیایی به گونه ای است که میانگین طول آن 532/5 کیلومتر و عرض استان برابر با 405 کیلومتر می باشد .

استان اصفهان از شمال به استانهای مرکزی ، قم و سمنان ، از جنوب به استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد ، از مشرق به استانهای یزد و خراسان و از غرب به استانهای لرستان و چهارمحال و بختیاری محدود می شود .

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1390 استان اصفهان دارای 23 شهرستان ، 45 بخش ، 103 شهر و 125 دهستان می باشد.

جمعیت استان اصفهان طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 ، برابر با4815863 نفر ، شامل 2451647نفر مرد و 2364216نفر زن بوده که در 1410236خانوار زندگی می کنند .


نقشه راهنمای گردشگری استان اصفهان


لطفا برای مشاهده سایر نقشه ها ار بخش "راهنمای مسافران" واقع در در سایت اصلی استفاده شود.