لطفا لینک روبرو راانتخاب نمایید:

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 
آدرس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: 
تهران-میدان پونک، انتهای سردار جنگل، نرسیده به اتوبان آبشناسان، خیابان 16 متری شقایق، پلاک 16 


کد پستی: 1476939941
44439314   و    44456900  (کد 021)
miraseiranian@gmail.com


لینکهای مرتبط:

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سامانه سجاد