برگزاری گردهمائی و مانور آموزشی و فرهنگی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان

سرهنگ عرب بافرانی، فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
برگزاری گردهمائی و مانور آموزشی و فرهنگی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان
سرهنگ عرب بافرانی، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری گردهمائی و مانور آموزشی حافظان یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان در شهرستان سمیرم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ امروز 23 مردادماه، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اعلام این مطلب افزود: این گردهمائی و مانور آموزشی جهت آشنائی و آمادگی هر چه بیشتر حافظان میراث فرهنگی استان اصفهان با قوانین و عملکرد بهتر در حوزه میراث فرهنگی می باشد.
او همچنین تاکید کرد: در این گردهمائی و مانور که با حضور مدیر کل و معاونین اداره کل میراث فرهنگی استان نیز همراه بود، مواردی از قبیل آموزش برخورد با جرائم میراثی همانند: کاووشهای غیر مجاز، برخورد با سارقان اشیاء تاریخی، آموزشهای مبانی عقیدتی، آموزش برخوردهای قضائی با متهمان و مجرمان به عنوان ضابط قضائی و مواردی از این دست نیز مطرح گردید.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/05/23 12:41