در بازارهای جدید هدف گردشگری بدنبال توسعه گردشگری طبیعی و سلامت در استان اصفهان هستیم

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
در بازارهای جدید هدف گردشگری بدنبال توسعه گردشگری طبیعی و سلامت در استان اصفهان هستیم
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان شب گذشته در دیدار با هیئتی از فعالان گردشگری و رسانه ائی کشور مالزی تاکید کرد: در بازارهای جدید هدف گردشگری بدنبال توسعه گونه های جدید گردشگری همچون گردشگری طبیعی و سلامت در پهنه استان اصفهان هستیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ شب گذشته 21 مهرماه نشست دوستی فعالان گردشگری مالزی واصفهان با حضور فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، محسن یارمحمدیان معاون گردشگری اداره کل، شهرام امیری مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل و تنی چند از فعالان گردشگری استان با فعالان گردشگری و رسانه ائی کشور مالزی برگزار شد.
در این نشست فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با ایراد سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور فعالان گردشگری و رسانه ائی کشور مالزی در شهر تاریخی اصفهان ابراز داشت: بدون شک ایجاد پیوند فرهنگی میان کشورهای آسیائی یکی از سیاستهای جدید سازمان میراث فرهنگی در راستای بازاریابی در کشورهای هدف جدید جهت توسعه گردشگری است.
او در ادامه با اشاره به اشتراکات فرهنگی کشورهای آسیائی با یکدیگر افزود: بدون شک تشابهات فرهنگی به ویژه اعتقادات دینی میان کشورهای آسیائی می تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری در عصر جدید ایفا کند و این در حالی است که دو شهر "اصفهان" و "کوآلالامپور" که دو دهه است به عنوان "خواهر خوانده" به واسطه اشتراکات فرهنگی انتخاب شده اند، ازمشترکات اجتماعی وفرهنگی فراوانی برخوردارند،بنابراین معتقدیم کشور مالزی و شهرتاریخی اصفهان ازفرصتهای  فراوانی در راستای توسعه ارتباطات به ویژه ازمنظر گردشگری برخوردارند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تاکید کرد: با عنایت به راهبردهای جدید تعریف شده اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، با توجه به اینکه در دهه های گذشته اصفهان به واسطه وجود بیش از 22 هزار اثر تاریخی درحوزه گردشگری فرهنگی شناخته شده بود،امروز مایلیم درراستای حضور جدی دربازار رقابت بین المللی عمدتا از منظر گردشگری طبیعی نیز فعالیت نمائیم و این در حالی است که در استان اصفهان دارای 3 اقلیم سرد و کوهستانی، معتدل و گرم و خشک می باشیم، لذا وجود اقلیم متنوع در کنار آثار متنوع طبیعی فرصت مناسبی را جهت توسعه از منظر گردشگری طبیعی فراهم آورده است.
الله یاری همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران و به ویژه استان اصفهان یکی از کشورهای پیشرفته منطقه خاورمیانه از منظر خدمات پزشکی است در راهبرد جدید خود تلاش داریم تا در رویکردهای خود به دنبال توسعه از منظر گردشگری سلامت نیزباشیم، با این وصف توسعه گردشگری سلامت را از سه منظر ارائه خدمات بهینه پزشکی، ارائه گیاهان داروئی (که در استان اصفهان به وفور یافت می شود) و همچنین طبیعت درمانی به واسطه وجود جذابیت های فراوان طبیعی پیگیری می کنیم، با این وصف یافتن کشورهای هدف جدید گردشگری از یکسو و رونق دادن به گونه های جدید گردشگری از جمله سیاستهای جدید ما در راستای دست یابی به توسعه پایدار در صنعت گردشگری استان اصفهان است.


دسته بندی : گردشگری
تاریخ و زمان تایید: 1397/07/22 10:38