میز خدمت شهرستان ها


ادارات و نمایندگی های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مستقر در شهرستانها وظایف زیر را بر عهده دارند:

 


-   موضوعات میراث فرهنگی در شهرستانها:

-      پاسخگویی به استعلام های ادارات و شهرداری ها:

·    دریافت و بررسی میدانی استعلامات شهرداری – جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت و تهیه گزارش و ارسال به اداره کل

-      در خصوص احداث موزه ها و مجموعه داری:

·    دریافت تقاضا – تکمیل فرم های لازم – بازدید و تهیه گزارش و ارسال به اداره کل واحد امور موزه ها

         -      در خصوص ثبت آثار:

·    دریافت تقاضا – بازدید از مکان یا نوع اثر (منقول – غیر منقول – طبیعی و ناملموس ) معرفی به واحد ثبت و حرائم اداره کل

-      در خصوص مرمت بنا:

·    بازدید دوره ای از بناهای ثبتی – تهیه گزارش – تنظیم برآورد اعتبار مورد نیاز ارجاع به اداره کل

-      پیگیری اعتبارات:

·    تنظیم جدول تقاضا با هماهنگی اداره کل – شرکت در کمیته برنامه ریزی شهرستان دفاع در جذب و تصویب اعتبار

 


-  موضوعات سرمایه گذاری در شهرستانها:

    دریافت تقاضا ( ایجاد کمپ گردشگری – هتل – متل – بوم گردی و . . . )- بررسی میدانی – تکمیل مدارک – تهیه گزارش – ارجاع به معاونت سرمایه گذاری مدیر کل

 


-  موضوعات گردشگری در شهرستانها:

    بازدید های دوره ای از مجموعه های گردشگری، بین راهی، خدماتی، هتل ها و مجموعه های اقامتی و ارسال گزارشات به اداره کل

 


-  موضوعات صنایع دستی در شهرستانها:

 -      کارت هنرمندی:

·    دریافت تقاضا – تکمیل فرم های مربوطه – بازدید از کارگاه ها – تهیه گزارش – تایید فرم ها – ارسال به معاونت صنایع دستی استان برای صدور کارت

 -      مجوز کارگاه صنایع دستی

·    درخواست تقاضا – تکمیل فرم های لازم – بازدید از کارگاه – تهیه گزارش - تأیید فرم ها – ارسال به معاونت صنایع دستی استان برای صدور مجوز

-      بیمه هنرمندان

·    دریافت درخواست از هنرمندان – بررسی میدانی موضوع – تکمیل فرم های مربوطه و ارسال به اداره کل 

-      پیگیری و هماهنگی برای برپایی کلاس های آموزشی صنایع دستی و هنرهای دستی با واحد های آموزشی در شهرستان-فهرست همکاران مستقر در شهرستانها:  لیست


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1399/06/29 13:00

محمد کوهی 1399/10/01 11:33
کاش در کنار اسامی همکاران مستقر در شهرستانها ، شماره تلفن هر یک از ادارات شهرستان را می نوشتید تا بتوانیم با آنها تماس بگیریم