اطلاعیه های صنایع دستی


-شرایط شرکت در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان- خرداد 98

-اطلاعیه ها و فایلهای راهنما در خصوص برنامه نشان ملی صنایع دستی 1398

-نمایشگاه تخصصی ظروف و صنایع دستی مرتبط با غذا در جوار پنجمین جشنواره بین المللی اکو -زنجان

-شرایط نمایشگاه صنایع دستی هفهشدر- زنجان

-شرایط نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان مازندران-اسفند 1397
دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1398/05/26 12:47