خدمات الکترونیک

میز خدمت :

-شامل خدمات الکترونیکی عمومی، خدمات الکترونیکی شناسه دار و خدمات غیر الکترونیکی شناسه دار سازمان
صنایع دستی:-سامانه کارا-ویژه متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر

-سامانه ثبت آثار هنری 

-سامانه انتقادات و پیشنهادات در خصوص فروشگاه های صنایع دستی
سرمایه گذاری:

-سامانه دریافت کد سرمایه گذاری و ثبت پیشرفت فیزیکی

-سامانه کارا-ثبت نام متقاضیان تسهیلات

-سامانه ثبت فرصت سرمایه گذاری جدیدتوسعه مدیریت ،امور پشتیبانی و عمومی:

-سامانه کارکنان نظام اداری کشور


-اعتبار بخشی تشکل های مردم نهادگردشگری:

-سامانه جامع آمار و مکاتبات گردشگری


-سامانه انتقادات و پیشنهادات تاسیسات گردشگری 

-سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی


-سامانه وضعیت مجوز دفاتر خدمات مسافرتی

-سامانه رزرواسیون و عضویت خانه مسافر 

-پرتال جامع گردشگری ایران


میراث فرهنگی:

-سامانه جامع اموال منقول-جامدسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1399/05/07 09:55

سید حمید حسینی 1399/06/03 12:21
با عرض سلام کاروانسرایی در روستای قلعه شور واقع است که یک سال پیش آن را بازسازی می کردند ولی الان چند ماهی است عملیات بازسازی متوقف شده و در آن اتباع خارجه (افغانی)در آن ساکن هستند خواهشا رسیدگی بفرمایید
سید حمید حسینی 1399/06/03 12:20
با عرض سلام کاروانسرایی در روستای قلعه شور واقع است که یک سال پیش آن را بازسازی می کردند ولی الان چند ماهی است عملیات بازسازی متوقف شده و در آن اشتباه خارجه (افغانی)در آن ساکن هستند خواهشا رسیدگی بفرمایید