حفر تونل و تاسیس ایستگاه های خط 2 مترو اصفهان با نظارت مستقیم میراث فرهنگی صورت می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:
حفر تونل و تاسیس ایستگاه های خط 2 مترو اصفهان با نظارت مستقیم میراث فرهنگی صورت می گیرد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز در دیدار مدیر عامل شرکت مترو اصفهان با وی تاکید کرد: هرگونه حفر تونل و تاسیس ایستگاه های خط 2 مترو اصفهان با نظارت مستقیم اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان صورت می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز 21 فروردین ماه در دیدار مدیر عامل شرکت مترو اصفهان با وی تصریح کرد: با عنایت به تجربه های کسب شده در جریان طراحی و اجرای طرح خط 1 مترو اصفهان در طی دو دهه گذشته، تلاش داریم تا در جریان اجرای خط 2 مترو اصفهان، بدون هرگونه آسیب به محورهای تاریخی اصفهان انجام پذیرد.
او در همین راستا ادامه داد و افزود: با توجه به اینکه بخشی از خط 2 مترو از محورهای غیر تاریخی و بخش دیگر آن از محورهای تاریخی می گذرد با همکاری شرکت مترو و با کمک باستان شناسان و متخصصین امر تلاش داریم تا در هر دو محور غیر تاریخی و تاریخی متخصصین میراث فرهنگی اکتشافات و پایش لازم را در جهت جلوگیری از بروز هرگونه خطر به عمل آورند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین افزود: با عنایت به برنامه ریزی های به عمل آمده از سال گذشته طرحهای تاسیس خط 2 مترو توسط اداره کل میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است، لذا این اداره کل با مستند سازی این طرح، از ابتدای شروع فعالیت خط 2 مترو کاملا در جریان فعالیتها قرار گرفته است.
او همچنین تصریح کرد: حساسیتهای ما به ویژه در محورهای تاریخی که خط 2 مترو از آنها عبور می کند بسیار زیاد است، لذا تمامی مراحل این طرح، حتی بیش از اجرا گام به گام با هماهنگی این اداره کل صورت می گیرد.
بیش از این و در طی سالهای 1394 و 1395 با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور، اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرداری اصفهان عبور خط 2 مترو از مجموعه جهانی میدان امام (ره) (نقش جهان) منتفی شد، لذا این طرح محورهای دیگری از شهر اصفهان را پوشش خواهد داد.


دسته بندی : میراث فرهنگی
تاریخ و زمان تایید: 1398/01/21 11:53