بناهای فاخر تاریخی در محور گردشگری شمال شهر اصفهان به اقامتگاه های گردشگری تبدیل می شوند

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد:
بناهای فاخر تاریخی در محور گردشگری شمال شهر اصفهان به اقامتگاه های گردشگری تبدیل می شوند
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ظهر امروز در بازدید از کاروانسراهای تاریخی در شهرهای تاریخی گرگاب، گز و مورچه خورت تاکید کرد: بناهای فاخر تاریخی در محور گردشگری شمال شهر اصفهان به اقامتگاه های گردشگری تبدیل می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ ظهر امروز 28 مهرماه و در ادامه سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، علی اصغر مونسان از بناهای تاریخی محور شمال شهر اصفهان از جمله: کاروانسرای تاریخی گز، قلعه تاریخی مورچه خورت و حمام تاریخی شهر گرگاب بازدید به عمل آورد.
در پایان این بازدید علی اصغر مونسان در جمع خبرنگاران تاکید کرد: محور گردشگری شمال شهر اصفهان از ظرفیتهای فراوانی در راستای توسعه گردشگری برخوردار است.
او همچنین تصریح کرد: در بازدید از کاروانسرای تاریخی شهر گز در 10 کیلومتری شمال شهر اصفهان، تدابیر لازم در جهت حمایت از بخش خصوصی جهت حضور در این کاروانسرای زیبا و تبدیل آن به یکی از زیباترین اقامتگاه های سنتی شمال اصفهان فراهم شد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین در بازدید از قلعه بزرگ و تاریخی مورچه خورت تاکید کرد: تمامی اماکن تاریخی درجه 1 در کشور با همکاری بخش خصوصی تبدیل به اقامتگاه می شوند.
مونسان همچنین تصریح کرد: تلاش داریم تا با برنامه ریزی های لازم و با اختصاص بودجه لازم به مرمت این قلعه عظیم تاریخی یاری رسانی کنیم.
در ادامه سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به محور شمال شهر اصفهان او همچنین ضمن بازدید از طرح ترویج صنایع دستی در حمام تاریخی گرگاب از طرح توسعه کاروانسرای مادر شاه در شهر تاریخی مورچه خورت نیز بازدید به عمل آورد.


دسته بندی : عمومی
تاریخ و زمان تایید: 1397/07/28 15:48