خشکسالی، طرحهای توسعه شهری و حفاظت از محیط زیست از مهمترین دغدغه های ما در حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان است

مدیر کل میراث فرهنگی استان ظهر امروز در دیدار با اساتید مرمت سازمان یونسکو عنوان کرد:
خشکسالی، طرحهای توسعه شهری و حفاظت از محیط زیست از مهمترین دغدغه های ما در حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان است
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان امروز در دیدار با مرمت گران ارشد سازمان بین المللی ایسکارسا وابسته به سازمان جهانی یونسکو که به اصفهان سفر نموده بودند تاکید کرد: خشکسالی ، طرحهای توسعه شهری و لزوم حفاظت از محیط زیست از جمله مهمترین دغدغه های ما در حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ صبح امروز 7 آبان ماه، به دعوت معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، سیزده نفر از اساتید معماری و مرمت سازمان بین المللی مرمت ایسکارسا وابسته به سازمان جهانی یونسکو جهت بازدید از آثار تاریخی اصفهان به این شهر تاریخی سفر نموده اند.
در این سفر یک روزه مطابق با برنامه ریزی های به عمل آمده این هیئت با حضور اساتید و کارشناسان ارشد مرمت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و دانشگاه های این شهر تاریخی از پل تاریخی سی و سه پل و مجموعه جهانی میدان امام (ره) (نقش جهان) بازدید به عمل آوردند.
در پایان این بازدید اعضای این هیئت در نشستی با حضور فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی اداره کل و جمعی از مدیران این اداره کل و اساتید معماری و مرمت دانشگاه های استان شرکت نمودند.
در این نشست فریدون الله یاری با ایراد سخنانی ضمن عرض خیر مقدم به اساتید مرمت سازمان ایسکارسا تاکید کرد: در حال حاضر در استان اصفهان بیش از 22هزار اثر واجد ارزش تاریخی شناسائی شده که امروز شما تعداد اندکی از این آثار را در شهر تاریخی اصفهان ملاحظه نمودید.
او همچنین ادامه داد و گفت: امروزه و با تدابیر به عمل آمده خوشبختانه استان اصفهان از جمله استانهای برتر در حوزه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی در کشور به شمار می رود بگونه ائی که هم اکنون در پل تاریخی سی و سه پل و همچنین مجموعه جهانی میدان امام اصفهان بیش از دهها کارگاه مرمتی و باحضور تعداد بیشماری از مرمتگران فعال است.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با استقبال از هرگونه پیشنهاد و ایده جدید در حوزه حفاظت و مرمت از آثار تاریخی اصفهان تاکید کرد: هم اکنون دو شهر تاریخی اصفهان و کاشان به واسطه بروز خشکسالی در فلات مرکزی ایران در حوزه حفاظت از آثار تاریخی با تهدیدات زیادی مواجه هستند، با این حال در شهر تاریخی اصفهان جدای از مقوله خشکسالی ما در راستای حفاظت و بهره برداری بهینه از میراث فرهنگی این شهر بزرگ تاریخی ناچاریم تا ملاحظات فراوانی را در حوزه هائی همچون طرحهای توسعه شهری و لزوم حفاظت از محیط زیست نیز در کنار مقوله خشکسالی در نظر داشته باشیم، لذا با توجه به اجرای طرحهای مختلف در شهر اصفهان همچون طرح توسعه مترو که در تغییر رژیم آبهای زیرزمینی اصفهان موثر بوده است از هرگونه خلاقیت و ایده های جدید در راستای حفاظت هرچه بهتر از آثار تاریخی خود که بسیاری از آنها در فهرست میراث ملی و حتی میراث جهانی بشریت به ثبت رسیده اند استقبال می کنیم.


دسته بندی : میراث فرهنگی
تاریخ و زمان تایید: 1397/08/07 13:27