گردشگری به محور توسعه غرب استان اصفهان تبدیل می شود

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
گردشگری به محور توسعه غرب استان اصفهان تبدیل می شود
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح امروز در دیدار با فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان چادگان تاکید کرد: گردشگری به محور توسعه غرب استان اصفهان تبدیل می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ صبح امروز چهارشنبه 2 آبان ماه، علی استوار فرماندار شهرستان چادگان و تنی چند از مدیران شهرستان با فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان دیدار کردند.
در این دیدار مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای عظیم غرب استان اصفهان در دامنه های سلسله جبال زاگرس تاکید کرد: بدون شک از سالهای گذشته ظرفیتهای عظیم منطقه غرب استان در حوزه های میراث فرهنگی و به ویژه میراث طبیعی مغفول مانده بود، با این وصف در سالهای اخیر تلاش نموده ایم تا به گردشگری هم پرداخته شود.
او با اشاره به توسعه گردشگری غرب استان در سالهای اخیر عنوان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر با اقدامات صورت گرفته گردشگری رشد قابل توجهی در غرب استان صورت گرفته، به گونه ائی که تا حدود 3 سال قبل این منطقه با وجود ظرفیتهای عظیم تاریخی و طبیعی با گردشگری کاملا بیگانه بود.
الله یاری ادامه داد و گفت: با این وصف در 3 سال اخیر با تمهیدات اندیشیده شده، گردشگری رشد روز افزونی در منطقه یافته و هم اینک شاهد توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی در منطقه شرق هستیم، لکن معتقدیم منطقه غرب استان اصفهان به ویژه شهرستان چادگان از ظرفیت های عظیمی در راستای توسعه پایدار از منظر گردشگری برخوردار است.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تصریح کرد: صراحتا عنوان می کنیم که گردشگری به محور اصلی توسعه غرب استان اصفهان تبدیل می شود، بنابراین و در همین راستا، کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان چادگان در شهرستان بزودی تشکیل و فرآیند مرمت آثار تاریخی و توسعه گردشگری شهرستان چادگان در نیمه دوم سال 97 تبئین خواهد شد.
الله یاری همچنین اظهار داشت: توسعه اقامتگاه های بومگردی در چادگان، مرمت آثار تاریخی و توسعه گردشگری طبیعی از اهم برنامه های ما در راستای توسعه غرب استان اصفهان است.


دسته بندی : گردشگری
تاریخ و زمان تایید: 1397/08/02 14:07