شنبه 1 ارديبهشت 1397
درنوروز97،برپائی نمایشگاه صنایع دستی در24شهرستان استان اصفهان/فروش245میلیاردریالی صنایع دستی دربیش از950فروشگاه صنایع دستی استان
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: درنوروز97،برپائی نمایشگاه صنایع دستی در24شهرستان استان اصفهان/فروش245میلیاردریالی صنایع دستی دربیش از950فروشگاه صنایع دستی استان معاو...
زمان انتشار : 1397/01/27 13:26ادامه مطلب
بازدید بیش از 2500 گردشگر از موزه نساجی اصفهان
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: بازدید بیش از 2500 گردشگر از موزه نساجی اصفهان جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی است...
زمان انتشار : 1397/01/10 19:15ادامه مطلب
فروش بیش از 1 میلیارد و هفتصد میلیون تومانی صنایع دستی در هفته اول نوروز 1397
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: فروش بیش از 1 میلیارد و هفتصد میلیون تومانی صنایع دستی در هفته اول نوروز 1397 جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرها...
زمان انتشار : 1397/01/08 12:50ادامه مطلب
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان اصفهان به مناسبت ایام نوروز 97
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان اصفهان به مناسبت ایام نوروز 97 جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی ادار...
زمان انتشار : 1397/01/04 13:36ادامه مطلب
برپائی بازارچه های صنایع دستی در تمامی شهرستانهای استان اصفهان
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد برپائی بازارچه های صنایع دستی در تمامی شهرستانهای استان اصفهان جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میر...
زمان انتشار : 1397/01/01 17:23ادامه مطلب
برگزاری نمایشگاه "تجلی خور و بیابانک در آیینه صنایع دستی"
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه "تجلی خور و بیابانک در آیینه صنایع دستی" جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان ...
زمان انتشار : 1396/12/19 10:42ادامه مطلب
بازارچه های دائمی، تنها راه توسعه و ترویج صنایع دستی بانوان
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: بازارچه های دائمی، تنها راه توسعه و ترویج صنایع دستی بانوان  جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی است...
زمان انتشار : 1396/12/10 09:34ادامه مطلب
افتتاح نمایشگاه گروهی دست سازه های نمد طبیعی، چاپ و نقاشی دستی روی پارچه و نگارگری
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: افتتاح نمایشگاه گروهی دست سازه های نمد طبیعی، چاپ و نقاشی دستی روی پارچه و نگارگری سرپرست معاونت صنایع دستی و ه...
زمان انتشار : 1396/12/09 10:00ادامه مطلب
رونمایی از هفت اثر نفیس از استاد علی خوشنویس زاده
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: رونمایی از  هفت اثر نفیس از استاد علی خوشنویس زاده  سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی ...
زمان انتشار : 1396/11/30 09:32ادامه مطلب
حضور هنرمندان صنایع دستی شهرستان آران وبیدگل در دوره تخصصی کارآفرینی
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بید گل عنوان کرد: حضور هنرمندان صنایع دستی شهرستان آران وبیدگل در دوره تخصصی کارآفرینی رئیس اداره میراث فرهنگی، شهرستان آران و بیدگل از برگزاری کارگاههای آمو...
زمان انتشار : 1396/11/25 12:55ادامه مطلب


هنرمندان
استاد احمد بهدادنیا  در سال  1323 در شهر اصفهان  دیده به جهان گشود. قلمزنی را از سن پانزده سالگی نزد استادان بنام از جمله زنده یادان برادران خسروانی، حاج رسول پرورش، رضا عبادی و حسین علاقمندان آغاز نمود. همچنین از سال 1364 آموزش خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق را در محضر استاد زنده یاد معین الکتاب و خطوط نسخ و ثلث را در محضر استاد زنده یاد حبیب الله فضائلی شروع و در سال 1369 موفق به اخذ مدرک ممتاز گردید. لازم به ذکر است ایشان با طراحی و مینیاتور نیز آشنایی کامل دارند.
#1